“Хот дотор эрэн хайх, аврах ажиллагаа” сэдэвт дадлага сургууль зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/34 дугаар тушаалаар 2018 оны сургалт, бэлтгэлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд газар орон дээр бодит байдалд тулгуурлан дадлага олгох, ангийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, шинээр томилогдсон алба хаагчдад аврах ажиллагааны дадлага олгох зорилгоор “Хот дотор эрэн хайх, аврах ажиллагаа” сэдэвт дадлага сургуулийг 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Сонгино хайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Аврах тусгай ангийн сургалтын хотхонд зохион байгуулан явууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*