Нийслэлийн Аврах анги-105 2018 оны эхний хагас жилийн хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнүүллээ.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/51 дугаар тушаалын дагуу  2018 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17:30 цаг нийслэлийн Онцгой байдлын дэд дарга Б.Мягмардорж ахалсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн нийслэлийн Аврах анги 105-ын бие бүрэлдэхүүний яаралтай цуглар зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллуулж 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг шалгаж  зөрчил дутагдалгүй амжилттай дүгнүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*