Эзэнгүй үүсгүүрийг хайх, илрүүлэх аюулгүй болгох ажиллагаанд оролцлоо.

Европын комиссын ажлын алба, Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Аврах анги 105, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Цагдаагийн газар зэрэг 17 байгууллагын 45 ажилтан, албан хаагчаас бүрдсэн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-21-ний өдрүүдэд Дархан Уул, Орхон, Булган аймгийн нутаг дэвсгэрт “Эзэнгүй үүсгүүрийг хайх, илрүүлэх аюулгүй болгох” ажиллагааг зохион байгуулахад нийслэлийн Аврах анги 105-аас 1 алба хаагч оролцлоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*