Хүйтний улирлын хувцасны урьдчилсан үзлэгийг зохион байгуулж явууллаа.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 10 дугаар  сарын 29-ний өдрийн    “Хүйтний улирлын дүрэмт хувцсанд шилжүүлж, хувцасны үзлэг зохион байгуулах тухай” А/111 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2018 оны   10 дугаар сарын 29-ний өдөр ангийн байрлалд  хүйтний улирлын хувцасны болон жагсаалын нэгдсэн үзлэгийг зохион явууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*