Нийслэлийн аврах анги 105-ын 2 алба хаагч аврах ажиллагааны олон улсын гэрчилгээтэй боллоо.

Япон Улсын Токио хотноо зохион байгуулагдсан Аврах ажиллагааны сургалтад нийслэлийн Аврах анги 105-ын 2 алба хаагч оролцоод ирлээ.

Тус дадлага сургуульд оролцсон алба хаагчид гамшиг, ослын үед нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх,  аврах ажиллагааны үеийн сэтгэл зүй, өндрөөс аврах ажиллагаа  зэрэг сургалт дадлагуудад 14 хоног амжилттай суралцан, аврах ажиллагааны Олон улсын гэрчилгээтэй боллоо.