Танхимын сургалт

Нийслэлийн Аврах анги 105-ын 2018 оны Албаны зорилтын хүрээнд Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвтэй хамтран нийт офицер бүрэлдэхүүнд “Оюуны чадвар” хүний хөгжлийн төвийн гүйцэтгэх захирал Г.Мөнгөн багш уригдан “Удирдлагын манлайлал” сэдвээр сонирхолтой лекц уншлаа.